Życzenia i podziękowania

Wójt podziękował Komendantowi za dotychczasową współpracę

Ustępujący z urzędu Wójta Gminy Świerklaniec Marek Cyl podziękował szefowi tarnogórskich policjantów za dotychczasową współpracę. Słowa uznania i wdzięczności za zrealizowane przedsięwzięcia w trakcie mijającej kadencji, są dla wszystkich tarnogórskich policjantów ogromnym powodem do domu i motywacją do dalszych działań. 

treść podziękowań

Sz. P. 
insp. Sławomir Bylicki
Komendant Powiatowy Policji 
w Tarnowskich Górach

Szanowny Panie
W związku z dobiegającą końca obecną kadencją i zakończeniem pełnienia przez mnie funkcji Wójta Gminy Świerklaniec, pragnę serdecznie podziękować za dotychczasową efektywną i owocną współpracę.
Podczas dwóch kadencji pełnienia przez mnie obowiązków wójta, nasza współpraca prowadzona była na zasadach partnerskiej dyskusji oraz w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku.
Dziękuje za wiele cennych działań i przedsięwzięć, które wspólnie podjęliśmy, a także za osobistą życzliwość, okazywaną mojej osobie w czasie wieloletniej pracy w samorządzie.
Życzę zdrowia oraz pomyślności w realizacji dalszych zadań. Niech działalność na rzecz społeczeństwa przynosi niezmiennie osobistą satysfakcję oraz spotyka się z uznaniem.

Z poważaniem
Wójt
Marek Cyl

Powrót na górę strony