Pomagamy i chronimy

Policjanci z Tarnowskich Gór prowadzą spotkania z uchodźcami na tematy związane z ich bezpieczeństwem

Policjanci z Tarnowskich Gór prowadzą spotkania profilaktyczne. Przebywający w mieście uchodźcy z Ukrainy dowiadują się między innymi, jak uniknąć niebezpieczeństw, z którymi mogą spotkać się na co dzień. Mundurowi rozdali najmłodszym upominki, a starszym uczestnikom ulotki i informatory.

W piątkowe przedpołudnie policjanci, wraz z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach oraz tłumaczem, spotkali się w jednym z punktów przebywania uchodźców w centrum miasta. Głównym celem spotkania było przedstawienie obywatelom Ukrainy zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać, przebywając w naszym kraju. Profilaktyk przedstawił sposoby działania niektórych przestępców oraz przekazał, jak należy się uchronić przed działaniem takich osób. W spotkanie zaangażowany był także dzielnicowy, który wspólnie z funkcjonariuszem profilaktyki oraz przedstawicielem tarnogórskiego MOPS-u, przedstawili zebranym uczestnikom sposoby pomocy, na jaką mogą liczyć. Przedstawione zagadnienia dotyczyły między innymi handlu ludźmi, wykorzystywania niekorzystnego ich położenia do celów materialnych, wyzysku przy okazji pomocy związanej z zakwaterowaniem, próbę wyłudzenia pieniędzy w zamian za pomoc, a także bezpieczeństwa na drogach. Uczulali wszystkich zebranych, aby również sami reagowali w przypadku, gdy ktoś inny znajdzie się w sytuacji zagrożenia.

Mundurowi rozdali uczestnikom upominki przypominające o najważniejszych aspektach bezpieczeństwa. Najmłodsi otrzymali czapki oraz opaski z napisem „Mamo. Tato. Jestem tutaj” wraz z miejscem na numer telefonu do opiekuna, a starsi zostali zaopatrzeni w ulotki informacyjne z niezbędnymi informacjami oraz torby z hasłem „Nie reagujesz-akceptujesz!”.

 • kobiety z dzieckiem przy stole
 • policjant w niebieskim mundurze trzymający w rękach informator z napisem "Stop mowie nienawiści"
 • policjanci wraz z pracownikiem mopsu trzymający gadżety i plakaty w rękach
 • dzieci bawiące się zabawkami
 • dwie bawiące się dziewczynki na dywanie
 • policjant prowadzący spotkanie z osobami
 • osoby siędzące na krzesłach czytające otrzymane od policjantów ulotki
 • policjant rozdający uczestnikom spotkania czapki w żółtym kolorze
 • na zdjęciu dziecko w żółtej czapce, obok osoby na krzesłach
 • policjanci w mundurach wraz z kobietą z mopsu prowadzący spotkanie z obywatelami Ukrainy
 • na zdjęciu policjant z niebieską torbą w centralnej części, z prawej strony kobieta, z lewej mężczyzna
 • na zdjęciu uczestnicy spotkania wraz z policjantami
Powrót na górę strony