Policja w Tarnowskich Górach

Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3-go maja

W piątek w Tarnowskich Górach i na ternie powiatu odbyły się uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. W uroczystościach udział wziął Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach inspektor Sławomir Bylicki, a także Komendanci z Kalet i Radzionkowa, którzy złożyli kwiaty przed pamiątkowymi tablicami i pomnikami. Tarnogórscy stróże prawa brali udział w obchodach, ale także czuwali nad ich bezpiecznym przebiegiem.

Uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja odbyły się w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny i Powiatu Tarnogórskiego, po której uczestnicy zgromadzili się pod pamiątkowymi tablicami, wmurowanymi w budynek kościoła. W czasie uroczystości odśpiewano hymn państwowy, a dzieci zaprezentowały krótki program artystyczny o tematyce patriotycznej, po którym głos zabrali parlamentarzyści oraz władze miasta i powiatu. Po okolicznościowych przemówieniach delegacje złożyły kwiaty pod tablicami pamięci. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele parlamentu RP, przedstawiciele samorządów, instytucji i organizacji społecznych, poczty sztandarowe, duchowieństwo oraz służby mundurowe. Tarnogórskich policjantów reprezentował Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach inspektor Sławomir Bylicki. Pod pamiątkowymi tablicami, wmurowanymi w budynek kościoła policjanci wydziału prewencji pełnili wartę honorową, natomiast stróże prawa z wydziału ruchu drogowego dbali o bezpieczeństwo wszystkich zgromadzonych.

W tym samym czasie, na terenie powiatu odbywały się inne uroczystości związane ze świętem 3 maja, w których udział wzięli Komendanci Komisariatów z Kalet i Radzionkowa. Pod Pomnikiem Bojowników o Wolności Demokracje w Kaletach mundurowych reprezentował nadkomisarz Tomasz Olczyk, natomiast na obchodach w Radzionkowie, pod Pomnikiem Powstańców Śląskich, komisarz Jarosław Dembiński.

na zdjęciu komendant komisariatu z kwiatami w towarzystwie przedstawicieli straży miejskiej w trakcie obchodów święta

(fot. FB/Miasto Radzionków)

na zdjęciu komendant z kwiatami w trakcie uroczystości

(fot. FB/Patryk Elbin)

 

 • na zdjęciu głowica pocztu sztandarowego - orzeł biały
 • na zdjęciu komendant powiatowy wśród uczestników wydarzenia
 • na zdjęciu ławki kościelne, w których widać przedstawicieli władz samorządowych oraz służby mundurowe
 • na zdjęciu policjanci i żołnierze w trakcie warty honorowej pod pamiątkową tablicą
 • na zdjęciu radiowóz blokujący drogę, obok niego policjanci i inne pojazdy
 • na zdjęciu policjant tyłem do aparatu, obok niego przedstawicielka wojska, przed nimi uczestnicy wydarzenia
 • na zdjęciu policjant oddający honor, obok niego przedstawicielka wojska
 • na zdjęciu policyjny motocykl, w oddali miejsce wydarzenia z uczestnikami
 • na zdjęciu komendant powiatowy policji w towarzystwie przedstawicieli innych służb mundurowych, w trakcie oddawania honoru
 • na zdjęciu komendant powiatowy policji i przedstawiciel służby więziennej
 • na zdjęciu książka z nutami na instrumencie, na której widać napis witaj maj, 3 maj, w tle inne osoby
 • na zdjęciu delegacje kwiatowe składające się z przedstawicieli wszystkich służb mundurowych z terenu powiatu tarnogórskiego

Film 3_maja.MP4

Pobierz plik 3_maja.MP4 (format mp4 - rozmiar 11.69 MB)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony