Ogłoszenia

Proponowanie łapówki to przestępstwo

W trosce o dobro petentów jednostek policji oraz osób, z którymi policjanci przeprowadzają czynności służbowe, Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach ostrzega - proponowanie łapówki funkcjonariuszowi policji lub pracownikowi jednostki policji to przestępstwo! Osoby takie zostaną natychmiast zatrzymane! W tym dziale można zapoznać się z aktualnymi przepisami dotyczącymi odpowiedzialności prawnej zarówno za proponowanie łapówki, jak i poznać konsekwencje prawne jej przyjęcia.

Odpowiedzialność funkcjonariusza lub pracownika policji - art. 228 k.k.:

§ 1. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę

       podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca

        podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa,

       podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten, kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, uzależnia wykonanie czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy lub takiej korzyści żąda.

§ 5. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową znacznej wartości albo jej obietnicę,

       podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 6. Karom określonym w § 1–5 podlega odpowiednio także ten, kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej w państwie obcym lub w organizacji międzynarodowej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę lub takiej korzyści żąda, albo uzależnia wykonanie czynności służbowej od jej otrzymania.


Odpowiedzialność osoby wręczającej łapówkę - art. 229 k.k.:

§ 6. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1–5, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.


Jeśli spotkasz się z propozycją przekazania funkcjonariuszowi Policji łapówki lub będziesz tego świadkiem, powiadom !!!
Zarząd III Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji Wydział w Katowicach 40-039 Katowice ul. Lompy 17,

  tel. 32 200 2840; fax 32 200 2845; e-mail bsw@slaska.policja.gov.pl

Powrót na górę strony