Ogłoszenia

Informacja dla zainteresowanych służbą w Policji

W celu umożliwienia uzyskania przez zainteresowanych służbą w Policji niezbędnych informacji oraz złożenia dokumentów aplikacyjnych, w tarnogórskiej komendzie, pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia pełniom dyżur w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca do godz. 18.00. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

UWAGA!

DECYZJĄ KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI WZNAWIA SIĘ PROCEDURĘ DOBORU DO SŁUŻBY W POLICJI.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji od dnia 8 czerwca 2020 roku mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w jednostkach miejskich/powiatowych Policji woj. śląskiego lub Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach:

  • osobiście, jednak po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem komórki kadrowej/doborowej (dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej slaska.policja.gov.pl w zakładce „Rekrutacja” - kontakt)

lub

  • za pośrednictwem operatora pocztowego.

Kandydaci do służby, w stosunku do których postępowanie kwalifikacyjne zostało już wszczęte powinni oczekiwać na telefoniczną informację od pracownika ds. doboru KWP w Katowicach dotyczącą terminu kolejnego etapu tego postępowania.

W związku z utrzymującym się stanem epidemii, celem zminimalizowania zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, procedura rekrutacyjna będzie prowadzona w stosownym reżimie sanitarnym, do którego przestrzegania zobligowani są wszyscy jego uczestnicy. Kandydaci do służby w trakcie pobytu w jednostce Policji winni stosować maseczki ochronne i jednorazowe rękawiczki, posiadać własne przybory do pisania, a także stosować się do ewentualnych innych zaleceń wskazanych przez pracowników jednostki.

Więcej na temat rekrutacji można znaleźć tutaj.

Powrót na górę strony