Święto Policji w Tarnowskich Górach

W środę 12 lipca tarnogórscy policjanci uczestniczyli w uroczystej zbiórce z okazji Święta Policji i uczczenia 104. rocznicy powstania Policji Państwowej. Uroczystość odbyła się w Tarnogórskim Centrum Kultury z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artura Bednarka oraz zaproszonych gości, gdzie na wyższe stopnie policyjne mianowanych zostało 70 tarnogórskich policjantów. Po uroczystości Komendant Powiatowy i Jego Pierwszy Zastępca zapalili znicz pod pamiątkową tablicą, wmurowaną w budynek komendy.

21 lipca 1995 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił Święto Policji przypadające na dzień 24 lipca. Data policyjnego święta nie jest przypadkowa, przyjęta została dla uczczenia powołania Policji Państwowej w dniu 24 lipca 1919 roku. W roku bieżącym przypada zatem 103. rocznica powołania Policji Państwowej. Policja Państwowa była umundurowaną i uzbrojoną organizacją pełniącą funkcję porządkową oraz antykryminalną na terenie Polski. Po latach zaborów tworzyło się Państwo Polskie i powstanie policji było czymś więcej niż kolejnym aktem organizacyjnym.

„...Na powierzonym mi stanowisku pożytku Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma...” To fragment roty przysięgi służbowej składanej od 1919 roku przez funkcjonariuszy Policji Państwowej. Obchodząc dzisiejsze święto, nie możemy zapomnieć o bohaterskim poświęceniu policjantów, którzy w obronie Państwa złożyli dowód najwyższego poświecenia dla ojczyzny – własne życie, wypełniając tym samym rotę ślubowania do końca.

Policjant to trudny zawód, ale to także szlachetna służba naznaczona poświęceniem i oddaniem drugiemu człowiekowi. Od 1990 roku do chwili obecnej, podczas służby zginęło wielu polskich policjantów. Polegli podczas zatrzymywania groźnych przestępców, zginęli w wypadkach i w trakcie licznych interwencji. Swoje życie oddali pomagając ludziom, ratując ich życie i zdrowie.

Święto Policji jest okazją do promowania i nagradzania policjantów za sumienną i ciężką służbę. Z okazji przypadającego Święta Policji, akty nominacyjne na wyższy stopień policyjny otrzymało łącznie 70 tarnogórskich policjantów.

Rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Romana Rabsztyna w korpusie oficerów młodszych na wyższy stopień policyjny mianowano 2 policjantów, w korpusie aspirantów 34 policjantów.. Natomiast rozkazem Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach mł. insp. Sławomira Bylickiego w korpusie podoficerów mianowano 19 funkcjonariuszy, a w korpusie szeregowych na wyższy stopień policyjny mianowano 15 policjantów. Akty mianowania wręczali Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artur Bednarek wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Tarnowskich Górach mł. insp. Sławomirem Bylickim.

Na uroczystości, oprócz policjantów, policjantek i pracowników policji i ich rodzin, obecni byli również zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się m. in. przedstawiciele władz samorządowych, burmistrzowie, wójtowie, prezesowie, dyrektorzy oraz członkowie zarządów podmiotów współpracujących z tarnogórską policją, a także przedstawiciele służb mundurowych z terenu powiatu tarnogórskiego.

Podczas uroczystości szef tarnogórskich policjantów odebrał z rąk przedstawiciela Stworzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych województwa śląskiego pamiątkowy medal z okazji 30-lecia działalności stowarzyszenia oraz w podziękowaniu za działalność na rzecz emerytów i rencistów policyjnych.

Po mianowaniach uczestnicy zbiórki mogli obejrzeć niesamowity spektakl taneczny przygotowany przez Zespół Tańca Nowoczesnego TESS, który ma na swoim koncie wiele sukcesów na rodzimym podwórku, ale także na arenie międzynarodowej. 

Po uroczystościach Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach mł. insp. Sławomir Bylicki i jego Pierwszy Zastępca nadkomisarz Waldemar Czapla zapalili znicz pod pamiątkową tablicą wmurowaną w ścianę frontową budynku tarnogórskiej komendy. Upamiętnia ona policjantów województwa śląskiego pochodzących z ziemi tarnogórskiej, którzy zostali uwięzieni w Ostaszkowie, bestialsko zamordowani wiosną 1940 roku przez sowieckie NKWD w Twerze i pochowani na cmentarzu w Miednoje.

Wszystkim awansowanym policjantom gratulujemy. Dziękujemy zaproszonym gościom, za życzenia, gratulacje oraz słowa uznania za trud i poświęcenie w codziennej służbie.

list gratulacyjny z życzenia dla komendanta powiatowego i policjantów

list gratulacyjny z życzenia dla komendanta powiatowego i policjantów

list gratulacyjny z życzenia dla komendanta powiatowego i policjantów

list gratulacyjny z życzenia dla komendanta powiatowego i policjantów

list gratulacyjny

list gratulacyjny z życzenia dla komendanta powiatowego i policjantów

list gratulacyjny

list gratulacyjny z życzenia dla komendanta powiatowego i policjantów

list gratulacyjny z życzenia dla komendanta powiatowego i policjantów

list gratulacyjny z życzenia dla komendanta powiatowego i policjantów

list gratulacyjny z życzenia dla komendanta powiatowego i policjantów

list gratulacyjny z życzenia dla komendanta powiatowego i policjantów

list gratulacyjny z życzenia dla komendanta powiatowego i policjantów

list gratulacyjny z życzenia dla komendanta powiatowego i policjantów

list gratulacyjny z życzenia dla komendanta powiatowego i policjantów

list gratulacyjny z życzenia dla komendanta powiatowego i policjantów

 • grupowe zdjęcie policjantów na scenie
 • na zdjęciu dowódca uroczystości składa komendantowi wojewódzkiemu meldunek, za nim stoi komendant powiatowy, powyżej na scenie przy mównicy lektor
 • na zdjęciu moment uścisku dłonie komendanta wojewódzkiego z dowódcą uroczystości
 • na zdjęciu komendanci i zaproszeni goście na widowni
 • na zdjęciu komendanci i zaproszeni goście na widowni
 • na zdjęciu komendant powiatowy przy mównicy, za nim lektor
 • na zdjęciu policjanci i zaproszeni goście na widowni
 • na zdjęciu policjanci i zaproszeni goście na widowni
 • na zdjęciu policjanci i zaproszeni goście na widowni
 • na zdjęciu policjanci i zaproszeni goście na widowni
 • na zdjęciu policjantka siedząca na widowni
 • na zdjęciu osoby siedzące na widowni
 • na zdjęciu komendanci i zaproszeni goście na widowni
 • na zdjęciu komendant wojewódzki wręcza policjantom akty mianowania
 • na zdjęciu komendant wojewódzki wręcza policjantom akty mianowania
 • na zdjęciu komendant wojewódzki i powiatowy w oczekiwaniu na scenie na policjantów do mianowania, za nimi lektor, a obok policjantka trzymająca w ręku akty mianowania
 • na zdjęciu komendant wojewódzki wręcza policjantom akty mianowania
 • na zdjęciu komendant wojewódzki wręcza policjantom akty mianowania
 • na zdjęciu komendant wojewódzki wręcza policjantom akty mianowania
 • na zdjęciu komendant powiatowy wręcza policjantom akty mianowania
 • na zdjęciu komendant powiatowy wręcza policjantom akty mianowania
 • na zdjęciu komendant powiatowy wręcza policjantom akty mianowania
 • na zdjęciu komendant powiatowy wręcza policjantom akty mianowania
 • na zdjęciu komendanci i zaproszeni goście na widowni
 • na zdjęciu policjanci i zaproszeni goście siedzą na widowni
 • na zdjęciu członek zarządu powiatu przy mównicy w trakcie przemówienia
 • na zdjęciu policjantka w mundurze siedząca na widowni, w ręku trzyma akt mianowania
 • na zdjęciu policjant siedzi na widowni i trzyma w rękach akt mianowania
 • na zdjęciu komendant powiatowy odbiera gratulacje od osoby zaproszonej na uroczystość
 • na zdjęciu przedstawiciel urzędu miasta przy mównicy w trakcie przemówienia
 • na zdjęciu komendant powiatowy odbiera gratulacje z rąk przedstawiciela urzędu miasta
 • na zdjęciu policyjny trębacz na scenie
 • na zdjęciu komendant wojewódzki przy mównicy w trakcie przemówienia
 • na zdjęciu goście siedzący na widowni
 • na zdjęciu policjanci na widowni
 • na zdjęciu policjanci na widowni
 • na zdjęciu komendant wojewódzki składający gratulacje komendantowi powiatowemu
 • na zdjęciu dowódca uroczystości składa meldunek komendantowi wojewódzkiemu, za którym stoi komendant powiatowy
 • na zdjęciu tancerze na scenie
 • na zdjęciu tancerze na scenie
 • na zdjęciu tancerze na scenie
 • na zdjęciu komendant powiatowy odbierający gratulacje od zaproszonych gości
 • na zdjęciu komendant powiatowy odbierający gratulacje od zaproszonych gości
 • na zdjęciu komendant powiatowy odbierający gratulacje od zaproszonych gości
 • na zdjęciu policjant z członkiem swojej rodziny pozujący do zdjęcia przy niebieskim banerze z napisem policja
 • na zdjęciu komendant powiatowy i jego zastępca przed tablicą pamiątkową, komendant trzyma w ręku znicz
 • na zdjęciu komendant powiatowy i jego zastępca oddają honor przed pamiątkową tablicą
 • na zdjęciu pamiątkowy medal dla komendanta powiatowego
Powrót na górę strony