Narada roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach odbyła się roczna narada służbowa tarnogórskich policjantów. Mundurowi podsumowali osiągnięte w ubiegłym roku wyniki w zakresie pracy pionu kryminalnego, prewencji i ruchu drogowego oraz pracy służb logistycznych. W naradzie uczestniczyli zaproszeni goście, w tym władze powiatu, miasta oraz burmistrzowie i wójtowie, a także przedstawiciele służb mundurowych i straży miejskiej.

W spotkaniu podsumowującym pracę tarnogórskich policjantów w 2023 roku, oprócz kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, udział wzięli komendanci komisariatów policji, naczelnicy wydziałów tarnogórskiej komendy, pracownicy Policji, a także zaproszeni goście: Starosta Tarnogórski, Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Prokurator Rejonowy w Tarnowskich Górach, burmistrzowie i wójtowie gmin z powiatu tarnogórskiego, a także przedstawiciele służb mundurowych i straży miejskiej.

Po złożeniu meldunku i powitaniu przybyłych gości, Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach insp. Sławomir Bylicki przedstawił i omówił wyniki pracy tarnogórskiej policji w 2023 roku w pionie prewencji i służb logistycznych, a także uwzględniając priorytety Komendanta Głównego Policji, określił kierunki działania na najbliższe miesiące bieżącego roku. Natomiast pracę służb kryminalnych przedstawił i omówił Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach p.o. komisarz Roman Krakowiak.

Podczas narady wyniki Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach oceniono pozytywnie. Jednostka w wielu kategoriach uzyskała bardzo dobre wyniki. Komendant Bylicki podziękował także wszystkim policjantom za rzetelnie pełnioną służbę. Serdeczne podziękowania skierował także do przedstawicieli władz miasta i starostwa za udział oraz wsparcie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa. 
 

  • na zdjęciu komendant powiatowy przy mównicy w sali narad
  • na zdjęciu prezentacja wyświetlana na ścianie, obok komendanci za stołem i goście
  • na zdjęciu zaproszeni goście na siedzeniach w sali narad
  • na zdjęciu fragment munduru policjantki
  • na zdjęciu komendant powiatowy, a przy nim starosta tarnogórski
  • na zdjęciu naczelnik prewencji składa meldunek komendantowi, za nimi zaproszeni goście stoją
Powrót na górę strony