Święto Policji w Tarnowskich Górach

Data publikacji 19.07.2022

W piątek 15 lipca w Tarnogórskim Centrum Kultury w Tarnowskich Górach tarnogórscy policjanci uczestniczyli w uroczystej zbiórce z okazji Święta Policji i uczczenia 103. rocznicy powstania Policji Państwowej. Podczas uroczystości 95 policjantów z tarnogórskiej komendy i podległych komisariatów mianowano na wyższe stopnie policyjne.

21 lipca 1995 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił Święto Policji przypadające na dzień 24 lipca. Data policyjnego święta nie jest przypadkowa, przyjęta została dla uczczenia powołania Policji Państwowej w dniu 24 lipca 1919 roku. W roku bieżącym przypada zatem 103. rocznica powołania Policji Państwowej. Policja Państwowa była umundurowaną i uzbrojoną organizacją pełniącą funkcję porządkową oraz antykryminalną na terenie Polski. Po latach zaborów tworzyło się Państwo Polskie i powstanie policji było czymś więcej niż kolejnym aktem organizacyjnym.

„...Na powierzonym mi stanowisku pożytku Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma...” To fragment roty przysięgi służbowej składanej od 1919 roku przez funkcjonariuszy Policji Państwowej. Obchodząc dzisiejsze święto, nie możemy zapomnieć o bohaterskim poświęceniu policjantów, którzy w obronie Państwa złożyli dowód najwyższego poświecenia dla ojczyzny – własne życie, wypełniając tym samym rotę ślubowania do końca.

Policjant to trudny zawód, ale to także szlachetna służba naznaczona poświęceniem i oddaniem drugiemu człowiekowi. Od 1990 roku do chwili obecnej, podczas służby zginęło wielu polskich policjantów. Polegli podczas zatrzymywania groźnych przestępców, zginęli w wypadkach i w trakcie licznych interwencji. Swoje życie oddali pomagając ludziom, ratując ich życie i zdrowie.

Święto Policji jest okazją do promowania i nagradzania policjantów za sumienną i ciężką służbę. Z okazji przypadającego Święta Policji, akty nominacyjne na wyższy stopień policyjny otrzymało łącznie 95 tarnogórskich policjantów.

Rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Romana Rabsztyna w korpusie oficerów młodszych na wyższy stopień policyjny mianowano 2 policjantów, w korpusie aspirantów 55 policjantów, a w korpusie podoficerów mianowano 29 funkcjonariuszy. Natomiast rozkazem Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach mł. insp. Sławomira Bylickiego, w korpusie szeregowych na wyższy stopień policyjny mianowano 9 policjantów. Akty mianowania wręczali Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artur Bednarek wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Tarnowskich Górach mł. insp. Sławomirem Bylickim.

Na uroczystości, oprócz policjantów, policjantek i pracowników policji, obecni byli również zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się m. in. parlamentarzyści, władze samorządowe, burmistrzowie, wójtowie, a także przedstawiciele samorządów i służb mundurowych z terenu powiatu tarnogórskiego.

Po mianowaniach uczestnicy zbiórki wysłuchali krótkiego koncertu przygotowanego przez tarnogórski Big Band, którego założycielem i dyrygentem jest Pan Grzegorz Waloszczyk – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Tarnowskich Górach.

Po uroczystościach Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach mł. insp. Sławomir Bylicki złożył kwiaty pod pamiątkową tablicą wmurowaną w ścianę frontową budynku tarnogórskiej komendy. Upamiętnia ona policjantów województwa śląskiego pochodzących z ziemi tarnogórskiej, którzy zostali uwięzieni w Ostaszkowie, bestialsko zamordowani wiosną 1940 roku przez sowieckie NKWD w Twerze i pochowani na cmentarzu w Miednoje.

Wszystkim awansowanym policjantom gratulujemy. Dziękujemy zaproszonym gościom, za życzenia, gratulacje oraz słowa uznania za trud i poświęcenie w codziennej służbie.

list gratulacyjny

list gratulacyjny

list gratulacyjny

list gratulacyjny

list gratulacyjny

list gratulacyjny

list gratulacyjny

list gratulacyjny

list gratulacyjny

list gratulacyjny

list gratulacyjny

list gratulacyjny

list gratulacyjny

list gratulacyjny

list gratulacyjny

 • Policjanci w trakcie składania meldunku
 • policjanci oraz zaproszeni gości stojący przed siedziskami na widowni
 • Komendant przy mównicy, obok lektor
 • uczestnicy zbiórki siedzący na widowni
 • uczestnicy zbiórki siedzący na widowni
 • uczestnicy zbiórki siedzący na widowni
 • uczestnicy zbiórki siedzący na widowni
 • Panowie Komendanci i zaproszeni goście
 • wręczenie aktów mianowania
 • wręczenie aktów mianowania
 • wręczenie aktów mianowania
 • wręczenie aktów mianowania
 • wręczenie aktów mianowania
 • vice starosta przy mównicy, za nim lektor i sygnalista
 • komendant powiatowy otrzymuje gratulacje i życzenia
 • komendant wojewódzki otrzymuje gratulacje i życzenia
 • przy mównicy zastępca burmistrza, z tyłu lektor i sygnalista
 • komendant powiatowy otrzymuje życzenia i gratulacje
 • komendant w trakcie przemówienia przy mównicy, za nim lektor i sygnalista
 • orkiestra w trakcie koncertu
 • komendant powiatowy z wiązanką kwiatów, stoi na chodniku przed budynkiem komendy, w tle pojazdy i zabudowania
 • komendant obserwujący pamiątkową tablice wmurowaną w ścianę budynku komendy, w tle pojazdy i zabudowania
 • komendant oddaje honor przed pamiątkową tablicą, w tle radiowóz i zabudowania
Powrót na górę strony