Narada roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach

Data publikacji 17.02.2023

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach odbyła się roczna narada służbowa tarnogórskich policjantów. Mundurowi podsumowali osiągnięte w ubiegłym roku wyniki w zakresie pracy pionu kryminalnego, prewencji i ruchu drogowego oraz pracy służb logistycznych. W naradzie uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Artur Bednarek, policjanci i pracownicy tarnogórskiej komendy, a także zaproszeni goście.

W spotkaniu podsumowującym pracę tarnogórskich policjantów w ubiegłym roku, oprócz kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, udział wziął Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Artur Bednarek, komendanci komisariatów policji, naczelnicy wydziałów tarnogórskiej komendy, pracownicy Policji, a także zaproszeni goście: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pani Barbara Dziuk, Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Starosta Tarnogórski, Prokurator Rejonowy w Tarnowskich Górach, burmistrzowie i wójtowie powiatu tarnogórskiego, a także przedstawiciele służb mundurowych i straży miejskiej.

Po złożeniu meldunku i powitaniu przybyłych gości, Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach mł. insp. Sławomir Bylicki przedstawił i omówił wyniki pracy tarnogórskiej policji w 2022 roku, a także uwzględniając priorytety Komendanta Głównego Policji, określił kierunki działania na najbliższe miesiące bieżącego roku.

Podczas narady wyniki Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach oceniono pozytywnie. Jednostka w wielu kategoriach, w tym w wykryciu sprawców przestępstw osiągnęła bardzo dobre wyniki. Komendant Bylicki podziękował wszystkim policjantom za rzetelnie pełnioną służbę. Podziękował także przedstawicielom władz miasta i starostwa za udział oraz wsparcie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa. 

Naradę podsumował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Artur Bednarek, który wyniki osiągnięte przez tarnogórskich stróżów prawa w 2022 roku ocenił bardzo dobrze. 
 

  • na zdjęciu naczelnik wydziału prewencji składający meldunek zastępcy komendanta wojewódzkiego w sali narad komendy
  • na zdjęciu komendant powiatowy przy mównicy w sali narad, w centralnej części fotografii na ekranie wyświetlana prezentacja multimedialna
  • na zdjęciu zaproszeni goście oraz policjanci siedzący na krzesłach w sali narad w trakcie odprawy
  • na zdjęciu zaproszeni goście oraz policjanci siedzący na krzesłach w sali narad w trakcie odprawy
  • na zdjęciu zastępca komendanta wojewódzkiego w trakcie przemowy w sali narad, w prawej części zdjęcia przy stoliku, na którym leży komputer, siedzi komendant powiatowy
  • na zdjęciu zastępca komendanta wojewódzkiego przed którym stoi naczelnik prewencji składający meldunek, w lewej części fotografii komendant powiatowy. Za policjantami widownia
  • na zdjęciu policjanci w mundurach w trakcie narady rocznej, siedzący na widowni
  • na zdjęciu policjanci i inni przedstawiciele służb mundurowych siedzą na krzesłach w sali narad komendy
  • na zdjęciu zastępca komendanta wojewódzkiego policji w katowicach w trakcie przemówienia w centralnej części sali odpraw
Powrót na górę strony