KONTROLE AUTOKARÓW

MIEJSCE KONTROLI AUTOKARÓW PRZEZ PATROLE DROGÓWKI

Informujemy, że jako punkt kontrolny dla autobusów wycieczkowych jest parking przy Hali Sportowej znajdującej się przy ul. Obwodnica 8 w Tarnowskich Górach. Organizatorzy wycieczek, przedstawiciele szkół oraz rodzice zainteresowani kontrolą autobusu przed wyjazdem na wycieczkę mogą kontaktować się z koordynatorem ds. organizacji służby w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach pod nr telefonu: 47 85 342 97, 47 85 342 98, 47 85 342 90 i umówić kontrolę autokaru.

Powrót na górę strony