Biuro Ruchu Drogowego

Bezpieczeństwo pieszych – apelujemy o ostrożność

Policjanci apelują i przypominają o bezpiecznym poruszaniu się po drogach i przejściach dla pieszych. Duża liczba zdarzeń drogowych dotyczy właśnie rejonu przejść dla pieszych. To w tych miejscach, niezachowanie środków ostrożności, przez pieszych i kierujących, dochodzi do wypadków drogowych. Myśl i żyj!

Bezpieczeństwo na drogach publicznych i w rejonie przejść dla pieszych zależy tylko i wyłącznie od nas. To, jak zachowamy się w trakcie korzystania z infrastruktury drogowej, wpłynie na bezpieczeństwo nasze i innych uczestników ruchu.

Duże natężenie ruchu pojazdów i pieszych powoduje zwiększenie zagrożenia w rejonach przejść dla pieszych. Często pośpiech, roztargnienie wpływa na nasze skupienie. Istotny wpływ na naszą uwagę ma również telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne, z których nagminnie korzystamy w trakcie przechodzenia przez przejście dla pieszych. Urządzenia nie pozwalają nam na prawidłową ocenę aktualnej sytuacji w naszym otoczeniu. Metoda ograniczonego zaufania do kierujących pojazdami powinna pozwolić nam na dokładną ocenę miejsca, w którym się znajdujemy, co pozwoli przewidzieć ewentualne przeszkody związane z bezpiecznym pokonaniem jezdni.

Jednak nie tylko na samych pieszych spoczywa taki obowiązek. Kierujący pojazdem mechanicznym powinien zachować szczególne środki ostrożności w rejonie przejść dla pieszych. Według obowiązujących przepisów przypominamy, że zbliżając się do przejścia dla pieszych, kierujący jest zobowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu, albo wchodzącemu na to przejście.

Niechroniony uczestnik ruchu powinien być świadom tego, co może się stać, gdy zlekceważy ewentualny błąd kierowcy, musi wykazać się rozsądkiem, ostrożnością oraz wyobraźnią, ponieważ w konfrontacji z samochodem, pieszy nie ma szans.

Kluczowym elementem, znacznie wpływającym na poprawę bezpieczeństwa są odblaski. Noszenie kamizelki odblaskowej lub innego elementu odblaskowego poprawia naszą widoczność na nieoświetlonej drodze. Dzięki temu będziemy widoczni dla kierującego, co pozwoli nam w bezpieczny sposób dotrzeć do celu. 

  • na zdjęciu policjant obserwuje przejście dla pieszych, przez które przechodzi osoba
Powrót na górę strony