Akcje i kampanie społeczne

Tarnogórskie działania Ruchu Drogowego „Bezpieczny pieszy”

Policjanci z drogówki rozpoczęli dziś własne działania „Bezpieczny pieszy”, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, poprzez ograniczenie liczby zdarzeń z ich udziałem. Zwiększona liczba patroli pojawi się w wybranych, najbardziej newralgicznych miejscach powiatu. Mundurowi szczególną uwagę zwrócę także na prędkość kierowców w rejonie przejść dla pieszych.

Dzisiaj, od wczesnych godzin rannych tarnogórska drogówka prowadzi własne działania „Bezpieczny pieszy”. Mają one na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz uświadomienie kierującym samochodami, że piesi również są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. W kilku miejscach na terenie powiatu tarnogórskiego policjanci prowadzą wzmożone kontrole. Mundurowi zwracają szczególną uwagę na korzystanie przez pieszych z przejść oraz sposób poruszania się na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników. Policjanci będą podejmować środki prewencyjne w stosunku do nietrzeźwych pieszych powodujących zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Równocześnie mundurowi zachęcają pieszych, by na co dzień używać elementów odblaskowych. Ten drobny element może mieć wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa na drodze.

Przypominamy, że zbliżając się do przejścia dla pieszych, kierujący jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność oraz zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu, albo wchodzącemu na to przejście.

Pieszy powinien zachować szczególną ostrożność podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz w trakcie korzystania z przejścia dla pieszych. Zabrania się pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

Bardzo ważny jest zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia, lub przechodzenia przez jezdnię, torowisko, czy przejście dla pieszych w taki w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji otoczenia pieszego.

Niechroniony uczestnik ruchu powinien być świadom tego, co może się stać, gdy zlekceważy ewentualny błąd kierowcy, musi wykazać się rozsądkiem, ostrożnością oraz wyobraźnią, ponieważ w konfrontacji z samochodem, pieszy nie ma szans.

  • na zdjęciu policjant na jezdni, obok niego radiowóz, w oddali czarny samochód i budynki
Powrót na górę strony