2023 ROK PIESZEGO

Piątkowe działania „Bezpieczny pieszy” - podsumowanie

Tarnogórscy policjanci podsumowali piątkowe działania pn. „Bezpieczny Pieszy”. Kolejna już akcja miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa wśród niechronionych uczestników ruchu. W sumie policjanci ujawnili 77 wykroczeń. Dwa spośród nich dotyczyły przewinień pieszych.

Po raz kolejny tarnogórska drogówka prowadziła działania pod nazwą „Bezpieczny Pieszy”, w trakcie których wzmożone patrole policji sprawdzały zachowania kierujących i pieszych w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń z ich udziałem. W godzinach od 6.00 do 22.00 policjanci odnotowali 77 wykroczeń. Najczęstszą przyczyną łamania prawa przez kierujących pojazdami, było przekraczanie dopuszczalnej prędkości w rejonie przejść dla pieszych. Spośród wszystkich ujawnionych wykroczeń, w dwóch przypadkach piesi zdecydowali się na pokonanie jezdni w miejscu niedozwolonym. 

Przypominamy:

Piesi to grupa uczestników ruchu drogowego najbardziej zagrożona wypadkami. Na uwagę zasługuje fakt, iż znaczna część zdarzeń związanych z potrąceniem pieszego ma miejsce na przejściach dla nich przeznaczonych, a przecież w swej istocie przejścia dla pieszych powinny gwarantować im bezpieczne przekroczenie jezdni. Niestety tak nie jest, ponieważ kierujący pojazdami, często zapominają o obowiązujących ich przepisach.

Dlatego warto przypomnieć, że kierowca, zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinien zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście. Co więcej, jeśli skręca w drogę poprzeczną, jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

Przypominamy również, że kierowcom zabrania się w szczególności wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim oraz omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Jednak to nie tylko na kierujących spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo pieszych. Piesi również powinni zadbać o własne bezpieczeństwo i zachowywać się odpowiednio dla własnej ochrony na drodze. Noszenie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego to dawanie kierowcom samochodów szansy na odpowiednio wczesne zauważenie pieszego i uniknięcie potrącenia.

Pamiętajmy – bez odblasków kierujący nie zawsze nas zauważy! To, że my widzimy światła zbliżających się pojazdów, nie oznacza, że kierujący widzą nas!

Zachowanie ostrożności i korzystanie z wyznaczonych przejść dla pieszych, chodzenie przy lewej krawędzi jezdni, gdy nie ma chodnika lub pobocza i ustępowanie miejsca zbliżającym się pojazdom to kolejne z zachowań łatwych do spełnienia i dających szansę uniknięcia tragicznych konsekwencji wypadków drogowych.

Policjantów w całej akcji wspierał policyjny dron, który rejestrując zachowania pieszych, zarejestrował także wykroczenia popełniane przez kierujących pojazdami. Na filmiku ponieżej widoczny jest samochód osobwy, który wjeżdża na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Zachowanie kierującego w tej sytuacji było bardzo nieodpowiedzialne i mogło narazić wszystkich uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo. Apelujemy o rozsądek!

  • na zdjęciu policjanci przy przejściu dla pieszych, przez które idzie dziecko, w tle samochody i zabudowania

Film dron_.MP4

Pobierz plik dron_.MP4 (format mp4 - rozmiar 1004.31 KB)

Nagranie audio audiodeskrypcja_dron.m4a

Pobierz plik audiodeskrypcja_dron.m4a (format mp3 - rozmiar 87.28 KB)

Powrót na górę strony