2022 ROK PIESZEGO

Policyjne działania „NURD”

Dzisiaj, 17 lutego br. policjanci ruchu drogowego prowadzą wzmożone działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Piesi i rowerzyści to najmniej chronieni uczestnicy ruchu drogowego i niejednokrotnie stają się ofiarami tragicznych wypadków. Mimo iż nadrzędnym celem działań jest egzekwowanie przestrzegania przepisów mających ścisły związek z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego, policjanci zwracają uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Działania „NURD” wpisują się w szereg zadań realizowanych przez Policję na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nadzorem objęte zostały miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych. Policyjna akcja rozpoczęła się punktualnie o godzinie 6.00 i będzie trwała do godziny. 22.00.

Genezą policyjnych działań jest troska o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów – tych użytkowników dróg, którzy w żaden sposób nie są chronieni nadwoziem pojazdu, a wręcz są zagrożeni kontaktem z nim. Dzisiaj większym niż zwykle nadzorem zostaną objęte odcinki dróg, skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych, w których ryzyko powstania wypadku jest największe.

Warto przypomnieć, że uczestników ruchu drogowego obowiązują zasady ostrożności, szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania. Mimo że dotyczą wszystkich, to podwójnie zdeterminowani do ich stosowania powinni być piesi, którzy przy wypadku i kontakcie z nadwoziem pojazdu zawsze przegrają. Ostrożny pieszy to taki, który podczas przekraczania jezdni, bez względu na posiadane pierwszeństwo pamięta o obserwacji pojazdów, upewniając się, czy kierowca prawidłowo reaguje na jego obecność na drodze. Co istotne kierujący pojazdem, widząc znak informacyjny o przejściu dla pieszych, powinien-zgodnie z przepisem-zmniejszyć prędkość i zwiększyć uwagę.

Pamiętaj:

 • nie wbiegaj na przejście dla pieszych
 • upewnij się, że pojazdy się zatrzymały
 • niekorzystaj z telefonu komórkowego lub innego urządzenia 
 • zachowaj czujność
 • noś odblaski

 

Kierowco:

 • zwolnij
 • zachowaj środki ostrożności i zasadę ograniczonego zaufania
 • zachowaj odstęp od poprzedzającego cię pojazdu
 • nie omijaj w miejscu nie dozwolonym, szczególnie w rejonie przejść dla pieszych
 • używaj świateł mijania całą dobę
 • na zdjęciu policjant w niebieskim mundurze, kamizelce odblaskowej, białej czapce, obserwuje widoczną w tle jezdnie
Powrót na górę strony