2022 ROK PIESZEGO

Bezpieczne ferie – bezpieczeństwo pieszych

Trwają ferie zimowe, co wiąże się z dużym natężeniem ruchu. Policjanci w codziennej służbie zwracają uwagę na bezpieczeństwo pieszych. Wzmożone kontrole w rejonach przejść dla pieszych ukierunkowane są na zmniejszenie zdarzeń drogowych w tych miejscach. Mundurowi szczególną uwagę zwrócą także na prędkość kierowców na terenie całego powiatu.

Na półmetku drugiego tygodnia ferii zimowych tarnogórska policja zwraca uwagę na prawidłowe zachowania na drodze. Wzmożone kontrole mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz uświadomienie kierującym samochodami, że piesi również są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Policjanci będą podejmować środki prewencyjne w stosunku do nietrzeźwych pieszych powodujących zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Równocześnie mundurowi zachęcają pieszych, by na co dzień używać elementów odblaskowych. Ten drobny element może mieć wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa na drodze.

W związku z przepisami ruchu drogowego przypominamy, że zbliżając się do przejścia dla pieszych, kierujący jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność oraz zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu, albo wchodzącemu na to przejście.

Regulacje nie zwalniają również pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

Bardzo ważny, dla pieszego, jest zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia, lub przechodzenia przez jezdnię, torowisko, czy przejście dla pieszych w taki w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji otoczenia pieszego.

Niechroniony uczestnik ruchu powinien być świadom tego, co może się stać, gdy zlekceważy ewentualny błąd kierowcy, musi wykazać się rozsądkiem, ostrożnością oraz wyobraźnią, ponieważ w konfrontacji z samochodem, pieszy nie ma szans.

  • na zdjęciu policjant w niebieskim mundurze, odblaskowej kamizelce i białej czapce w trakcie kontroli pojazdu, w tle radiowóz
Powrót na górę strony