Plany priorytetowe pracy Dzielnicowych

Plan priorytetowy Dzielnicowego asp. Tomasza Michalika

W okresie od 1 lutego 2024 roku do 31 lipca 2024 roku, zakładanym celem do osiągnięcia jest zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych związanych z zaśmiecaniem terenu. Ujawnianie osób naruszających przepisy prawa, wyeliminowanie zagrożenia i zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa. Zagrożenie występuje w rejonie sklepu przy ulicy Nakielskiej 5 w Tarnowskich Górach.

W związku z powyższym, aby osiągnąć zakładany cel, asp. Tomasz Michalik będzie prowadził szereg działań:

 • sporządzenie karty zadań doraźnych dla służby patrolowej;
 • stała kontrola zagrożonego rejonu przez służby patrolowe i służbę obchodową dzielnicowego;
 • powiadomienie Straży Miejskiej;
 • konsekwentne represjonowanie sprawców zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń oraz przestępstw związanych z żebractwem;
 • współpraca z pracownikami sklepu.

Mając powyższe na uwadze, prosimy mieszkańców dzielnicy o współpracę z dzielnicowym w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi, prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.

DZIELNICOWY: asp. Tomasz Michalik 

Telefon służbowy: 47 85 342 58, komórkowy: 798 032 646.

Pełni służbę obchodową na ulicach:

 • Nakielska,
 • Równoległa,
 • Hutnicza,
 • Płuczki,
 • Generała Andersa,
 • Marii Rozpłochowskiej,
 • Kochanowskiego,
 • Siwca
 • Stara,
 • Cegielniana,
 • Oświęcimska,
 • Zachnika.
Powrót na górę strony