Plany priorytetowe pracy Dzielnicowych

Plan priorytetowy Dzielnicowego asp. Adama Bugajskiego

Data publikacji 15.02.2017

W okresie od 1 lutego 2024 roku do 31 lipca 2024 roku, zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie liczby wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie dotyczących spożywania alkoholu, zaśmiecania terenu oraz zakłóceń ładu i porządku publicznego. Ujawnianie osób naruszających przepisy prawa, wyeliminowanie zagrożenia i zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa. Zagrożenie występuje w rejonie sklepów przy ul. Witosa 16 oraz przy ul. Gliwickiej 213.

W związku z powyższym, aby osiągnąć zakładany cel, asp. Adam Bugajski będzie prowadził szereg działań:

 • konsekwentne represjonowanie sprawców zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych;
 • stała kontrola zagrożonego rejonu przez służby patrolowe i służbę obchodową dzielnicowego;
 • powiadomienie o istniejącym zagrożeniu Straży Miejskiej;
 • współpraca z mieszkańcami, edukacja społeczeństwa przez cały okres działania planu;
 • współpraca z właścicielami okolicznych sklepów. 

Mając powyższe na uwadze,  prosimy mieszkańców dzielnicy o współpracę z dzielnicowym w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi, prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.

DZIELNICOWY: asp. Adam Bugajski 

Telefon służbowy: 47 85 342 57 komórkowy: 727 032 639

Pełni służbę obchodową na ulicach:

 • Augustyna Kaczmarka,
 • Bałtycka,
 • Bażantów,
 • Brzozowa,
 • Bukowa,
 • Czajek,
 • Daszyńskiego,
 • Długa,
 • Dolomitów,
 • Gliwicka od nr 69 i 84,
 • Jaworowa,
 • Kamienna,
 • Kierunkowa,
 • Kolejarzy,
 • Konduktorska,
 • Kosów,
 • Kujawska,
 • Ludowa,
 • Maszynistów,
 • Myśliwska,
 • Małgorzaty,
 • Niemcewicza,
 • Nowa,
 • Platanowa,
 • Ptasi Jar,
 • Renka,
 • Repecka do nr 576,100,
 • Sadowa,
 • Semaforowa,
 • Skalna,
 • Skarbka,
 • Skośna od nr 21, i od nr 18
 • Skowronków,
 • Słoneczna,
 • Spokojna,
 • Staszica,
 • Sikorek,
 • Sygnałów,
 • Szarych Szeregów,
 • Szczęść Boże,
 • Szybów,
 • Śląska,
 • Torowa,
 • Turkusowa,
 • Trakcyjna,
 • Waliski,
 • Wielkopolska,
 • Witosa,
 • Wodociągowa,
 • Żeromskiego.
Powrót na górę strony