Plany priorytetowe pracy Dzielnicowych

Plan priorytetowy Dzielnicowego p.o. st. sierz. Michała Moja

Data publikacji 13.02.2017

okresie od 1 lutego 2024 roku do 31 lipca 2024 roku, zakładanym celem do osiągnięcia jest zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych. Ujawnianie osób naruszających przepisy prawa, wyeliminowanie zagrożenia, zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa. Zagrożenie występuje w rejonie sklepu przy ul. Styczyńskiego 14 w Tarnowskich Górach.

W związku z powyższym, aby osiągnąć zakładany cel, p.o. st. sierż. Michał Moj będzie prowadził szereg działań:

 • konsekwentne represjonowanie sprawców zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń;
 • stała kontrola zagrożonego rejonu przez służby patrolowe i służbę obchodową dzielnicowego;
 • pisemne powiadomienie o istniejącym zagrożeniu Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach;
 • współpraca z mieszkańcami, edukacja społeczeństwa przez cały okres działania planu;

Mając powyższe na uwadze, prosimy mieszkańców dzielnicy o współpracę z dzielnicowym w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi, prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.

DZIELNICOWY: p.o. st. sierż. Michał Moj

Telefon służbowy: 47 85 342 58 komórkowy: 798 031 294

Obsługiwany rejon obejmuje ulice:

 • Błękitna,
 • Broniewskiego,
 • Częstochowska,
 • Cmentarna,
 • Fabryczna,
 • Jasna
 • Korfantego,
 • Końcowa,
 • Lasowicka,
 • Letnia,
 • Leśna,
 • Łączna,
 • 1 Maja,
 • 3 Maja,
 • 9 Maja,
 • 1000 lecia,
 • Mokra,
 • Moniuszki,
 • Mościckiego,
 • Narutowicza,
 • Prostopadła,
 • Plebiscytowa,
 • Polna,
 • Pokoju,
 • Piłsudskiego od nr 5 do 21.
 • Reymonta,
 • Sosnowa,
 • Tęczowa,
 • Wiosenna,
 • Wrzosowa,
 • Źródlana,
 • Św.Wojciecha,
 • Stawowa,
 • Spadowa,
 • Siewierska,
 • Styczyńskiego.
Powrót na górę strony