Plany priorytetowe pracy Dzielnicowych

Plan priorytetowy Dzielnicowego asp. Pawła Zrałka

Data publikacji 13.02.2017

W okresie od 1 lutego 2024 roku do 31 lipca 2024 roku, zakładanym celem do osiągnięcia jest zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń uciążliwych związanych z zakłóceniami ładu i porządku publicznego oraz grupowaniem się osób bezdomnych. Ujawnianie osób naruszających przepisy prawa, wyeliminowanie zagrożenia i zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa. Zagrożenie występuje w rejonie ul. Piłsudskiego 2 w Tarnowskich Górach

W związku z powyższym, aby osiągnąć zakładany cel, asp. Paweł Zrałek będzie prowadził szereg działań:

 • konsekwentne represjonowanie sprawców zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych;
 • stała kontrola zagrożonego rejonu przez służby patrolowe i służbę obchodową dzielnicowego;
 • powiadomienie o istniejącym zagrożeniu Straży Miejskiej;
 • współpraca z pracownikami pobliskich sklepów;
 • współpraca z mieszkańcami, edukacja społeczeństwa przez cały okres działania planu;

Mając powyższe na uwadze, prosimy mieszkańców dzielnicy o współpracę z dzielnicowym w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi, prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.

DZIELNICOWY: asp. Paweł ZRAŁEK

Telefon służbowy: 47 85 342 57, komórkowy: 798 032 230.

Rejon służbowy obejmuje ulice:

 • Krakowska,
 • Cebuli od nr 2 do 18 i nr 1 do 17
 • Piłsudskiego od nr 2 do 12,
 • Sobieskiego,
 • Powstańców Śląskich,
 • Rondo Ranoszka,
 • Rynek,
 • Księdza Wajdy,
 • Strzelecka,
 • Tylna,
 • Stalmacha,
 • Łukowa,
 • Lelewela,
 • Odrodzenia,
 • Poprzeczna,
 • Sienna,
 • Orzeszkowej,
 • Opolska od nr 2 do 22 i od nr 1 do 15
 • Sienkiewicza od nr 1 do 17 i od 2 do 14,
 • Wawreczki,
 • Wąska
 • Wyspiańskiego od nr 17 do nr 19
Powrót na górę strony