Pomoc ofiarom przestępstw

Czy jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem?

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC.

Może być to przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżórów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdonych 

Powrót na górę strony