Osoby starsze

Podaruj bezpieczeństwo babci i dziadkowi!

Z analiz policyjnych wynika, że najbardziej zagrożonymi uczestnikami ruchu drogowego są seniorzy. W trosce o bezpieczeństwo naszych ukochanych Babć i Dziadków przypominamy podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Babciu, Dziadku pamiętajcie o tym, aby:

korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych,

jeżeli:

 • nie ma chodnika, to korzystajcie z pobocza
 • nie ma pobocza to możecie korzystać z jezdni trzymając się jak najbliżej jej krawędzi i ustępując miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi,
 • idąc poboczem lub jezdnią iść tylko lewą stroną drogi,
 • korzystać z wyznaczonych przejść dla pieszych,
 • przed przejściem przez jednię zatrzymać się i popatrzeć w lewo, w prawo i w lewo, jak nic nie jedzie dopiero przechodzić. Jeśli samochód nie zwalnia czekajcie, nawet wtedy gdy macie zielone światło!

Babciu, Dziadku pamiętajcie, że nie wolno:

wchodzić na jezdnię:

 • bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
 • spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,
 • zwalniać kroku lub zatrzymywać się bez potrzeby przechodząc przez jezdnię.

Babciu, Dziadku noście odblaski w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu! Noście je obowiązkowo, jak poruszacie się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym!

Co do zasady pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Babciu, Dziadku pamiętajcie, że jeżeli Wy widzicie nadjeżdżający samochód, to nie oznacza, że kierowca też Was widzi.

Babciu, Dziadku „za kierownicą” szczególnie pamiętajcie o:

ustąpieniu pierwszeństwa:

 • pieszym – na przejściu dla pieszych,
 • rowerzystom – na przejeździe dla rowerzystów,
 • autobusom – włączającym się do ruchu z przystanku,

zachowaniu bezpiecznej odległości:

 • od innych pojazdów i uczestników ruchu,
 • umożliwiającej bezpieczną reakcję w odpowiednim czasie,
 • podczas wyprzedzania,
 • dostosowaniu prędkości do warunków na drodze,
 • bezpiecznym włączaniu się do ruchu,
 • wyraźnym i wcześniejszym sygnalizowaniu zamiaru zmiany kierunku jazdy,
 • stosowaniu zasady ograniczonego zaufania,
 • regularnym sprawdzaniu stanu technicznego pojazdu, którym się poruszacie.

Babciu i Dziadku, dbajcie o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego!

 

Źródło: (Biuro Ruchu Drogowego KGP)

Powrót na górę strony