Osoby starsze

„Bezpieczeństwo seniora” z tarnogórskimi policjantami

Policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną, dzielnicowy oraz policjanci z wydziału ruchu drogowego i zarządzania kryzysowego spotkali się z uczestniczkami Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wizyta odbyła się w „Tarnogórskim Centrum Kultury” w Tarnowskich Górach. Stróże prawa zwracali uwagę na bezpieczeństwo osób starszych w ruchu drogowym, oszustwa „na wnuczka” oraz przybliżyli seniorom funkcjonowanie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

„Bezpieczeństwo seniora” pod takim hasłem odbyło się spotkanie policjantów z seniorami w Tarnogórskim Centrum Kultury. Wykład rozpoczął policjant z Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który zaprezentował sposób wykorzystywania danych naniesionych na „Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Zachęcał słuchaczy do korzystania z jej możliwości. Podkreślił, że m.in. w ten właśnie sposób nie tylko mogą mieć wiedzę na temat zagrożeń występujących w okolicy, ale i bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania.

Następnie wykład poprowadził policjant z drogówki, który skoncentrował uwagę seniorów na ich bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Podkreślał, że jak pokazuje doświadczenie, do wypadków z udziałem pieszych dochodzi najczęściej w miejscach dla nich przeznaczonych: na przejściach dla pieszych, okolicach skrzyżowań, chodnikach. Prawidłowe korzystanie z dróg dla pieszych daje więc jedynie złudne wrażenie bezpieczeństwa. Dlatego pieszy, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo powinien skoncentrować się na drodze i uważnie rozglądać się. Przed przejściem dla pieszych należy się na chwilę zatrzymać i rozejrzeć, zamiast „wchodzić z marszu”. Policjanci zachęcali seniorów do noszenia odblasków, podkreślając, że ich noszenie znacznie zwiększa widoczność pieszego, a zatem wpływa na bezpieczeństwo.

W dalszej części spotkania policjanci ostrzegali przed tzw. oszustwami „na wnuczka”, „na policjanta”. Mundurowi omówili zasady zachowania ograniczonego zaufania wobec różnego rodzaju ankieterów, akwizytorów, osób podających się za elektryków, pracowników instytucji publicznych, a którzy często okazują się oszustami i poprzez odpowiednio prowadzoną manipulację wprowadzają w błąd osoby starsze narażając je na straty finansowe i materialne. Prowadzone akcje profilaktyczne przynoszą efekty. Mundurowi otrzymują coraz więcej zgłoszeń od starszych osób, które wykazały się czujnością i nie dały się okraść.

Wizyta w Tarnogórskim Centrum Kultury zakończyła się wymianą poglądów i żywą dyskusją na temat zagrożeń oraz możliwości przeciwdziała im. Policjanci bowiem do seniorów przyszli nie tylko z dobrymi radami, ale i z chęcią wysłuchania ich opinii na temat bezpieczeństwa w mieście. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 seniorów.

Powrót na górę strony