Debaty społeczne

Dyskutowali o bezpieczeństwie

W Domu Kultury „Jubilat”, odbyły się konsultacje społeczne dla mieszkańców Oś. Przyjaźń i Starych Tarnowic. Podczas spotkania, policjanci zaprezentowali innowacyjne narzędzia, dzięki którym stróże prawa mają możliwość, aby poszerzyć wiedzę nie tylko na temat lokalnych oczekiwań społecznych, ale i poznać potrzeby mieszkańców. Celem konsultacji było zebranie opinii mieszkańców oraz analiza zgłaszanych zagrożeń, co w przyszłości pozwoli na przygotowanie strategii służących poprawie bezpieczeństwa.

Wczoraj, w Domu Kultury „Jubilat”, zostały zorganizowane konsultacje społeczne dla mieszkańców Osiedla Przyjaźń i Starych Tarnowic. W spotkaniu oprócz mundurowych uczestniczyli przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego, a także mieszkańcy dzielnicy, którzy wspólnie omawiali zagadnienia związane z bezpieczeństwem w dzielnicy. Konsultacje miały na celu zebranie opinii mieszkańców czy czują się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania, a jeżeli tak nie jest, to z jakimi nieprawidłowościami, z jakimi uciążliwymi rzeczami spotkali się na swoim terenie.

Rozmowy z przybyłymi mieszkańcami prowadził Naczelnik Wydziału Prewencji kom. Rafał Biczysko oraz asp. szt. Adam Cichowski. W spotkaniu wzięli również udział dzielnicowi. Policjanci przedstawili innowacyjne narzędzia, takie jak „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, za pomocą której mieszkańcy mają możliwość sygnalizowania policji zagrożeń, występujących w ich najbliższym otoczeniu, czy aplikacja „Moja Komenda”, ułatwiająca kontakt z dzielnicowymi. Dzięki tym rozwiązaniom stróże prawa mają dodatkową możliwość, aby poszerzyć wiedzę nie tylko na temat lokalnych oczekiwań społecznych, ale i poznać potrzeby mieszkańców. W trakcie spotkania poruszone zostały także założenia rządowego programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”.

W drugiej części spotkania rozpoczęła się dyskusja z uczestnikami. Przybyli mieszkańcy mieli okazję zgłaszać swoje wnioski i uwagi oraz informowali policjantów o zagrożeniach, z którymi spotykają się na swojej dzielnicy. Między innymi poruszono problemy związane ze spożywaniem alkoholu w miejscu zabronionym, grupowaniem osób w rejonach garaży czy przekraczaniem dozwolonej prędkości przez kierowców samochodów. Wszystkie te uwagi zostały odnotowane przez mundurowych. Policjanci dokonają analizy zagrożeń zgłaszanych przez mieszkańców, która posłuży do przygotowania strategii służącej poprawie bezpieczeństwa w dzielnicy. Stróże prawa pokazali uczestnikom spotkania jak w praktyce można nanieść zagrożenie na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa prezentując film.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami pozwolą na zapoznanie się z problemami, lokalnymi uwarunkowaniami społecznymi, co pozwoli na przygotowanie strategii, na szybką i właściwą reakcję na łamanie prawa, a w konsekwencji podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz jego poczucia. Kolejne spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w tym samym miejscu w dniu 28 lipca 2018 roku o godzinie 10:00. Już dziś wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Powrót na górę strony