Debaty społeczne

Dbamy o bezpieczeństwo - konsultacje społeczne

W Domu Kultury „Jubilat”, odbyły się kolejne konsultacje społeczne zorganizowane dla mieszkańców Oś. Przyjaźń i Starych Tarnowic. Oprócz mundurowych, w spotkaniu wzięli udział Poseł na Sejm Barbara Dziuk, radni miasta, przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego, a także mieszkańcy dzielnicy. Podczas spotkania, policjanci przedstawili m.in. analizę stanu bezpieczeństwa i porządku w dzielnicy oraz sposoby rozwiązania problemów sygnalizowanych przez mieszkańców.

W minioną sobotę, w Domu Kultury „Jubilat”, zostały zorganizowane kolejne konsultacje społeczne dla mieszkańców Osiedla Przyjaźń i Starych Tarnowic. W spotkaniu oprócz mundurowych uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm Barbara Dziuk, Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala, Burmistrz Miasta Arkadiusz Czech, radni miasta, przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego, a także mieszkańcy dzielnicy, którzy wspólnie omawiali zagadnienia związane z bezpieczeństwem w dzielnicy.

Rozmowy z przybyłymi mieszkańcami prowadził Naczelnik Wydziału Prewencji kom. Rafał Biczysko oraz asp. szt. Adam Cichowski. Podczas konsultacji, policjanci przedstawili m.in. analizę stanu bezpieczeństwa i porządku w dzielnicy Stare Tarnowice i Oś. Przyjaźń oraz sposoby rozwiązania problemów, o których mieszkańcy sygnalizowali na poprzednich konsultacjach społecznych. Ponadto stróże prawa przedstawili innowacyjne narzędzia, takie jak „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, za pomocą której mieszkańcy mają możliwość sygnalizowania policji zagrożeń, występujących w ich najbliższym otoczeniu, czy aplikacja „Moja Komenda”, ułatwiająca kontakt z dzielnicowymi. Całość spotkania, swoimi wystąpieniami podsumowali zaproszeni goście.

Śląska Policja prowadzi kampanię społeczną pod nazwą "Nie reagujesz - akceptujesz". Policjanci podkreślali, że w celu poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie, bardzo ważny jest kontakt mieszkańców z policjantami. Prowadzone od lat badania opinii publicznej wskazują, że społeczeństwo zauważa często pojawiające się w otoczeniu objawy kryminogenne. Popełniane okazjonalnie przez młodocianych przestępstwa wandalizmu, pobicia lub znieważenia, jak i dokonywane przez "zawodowych" przestępców włamania, napady lub wymuszenia powodują wzrost poczucia zagrożenia zarówno grup społecznych, jak również indywidualnie obywateli. Policja wykonując swoje podstawowe zadania w zakresie wykrywania sprawców przestępstw potrzebuje korzystać z pomocy osób postronnych, w szczególności bezpośrednich świadków zdarzenia. Powiadomienie stróżów prawa o zdarzeniu, które właśnie nastąpiło umożliwia natychmiastową reakcję Policji na zaistniałe przestępstwa.

W dzielnicy Oś. Przyjaźń funkcjonuje placówka dzielnicowych znajdująca się na ul. Bałkańskiej 6d/1: telefon 32 285 13 91. Dyżury w punkcie pełnią dzielnicowi: w każdy poniedziałek w godz. 17:00 - 18:00, środę w godz. 11:00- 12:00 i czwartek w godz. 17.00 – 18.00. Na terenie dzielnicy Stare Tarnowice i Oś. Przyjaźń służbę pełni trzech dzielnicowych:

  • asp. Jarosław Kędzia telefon służbowy:       32 39 35 259 komórkowy: 727 032 644
  • mł. asp. Jakub Szypuła telefon służbowy:    32 39 35 259 komórkowy: 798 031 296
  • mł. asp. Tomasz Michalik telefon służbowy: 32 39 35 259 komórkowy: 727 032 648
Powrót na górę strony