Debaty społeczne

Debata z seniorami „Bezpieczeństwo lokalne w świetle nowych technologii”

W spotkaniu z seniorami wzięli udział Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach mł. insp. Tadeusz Stuchlik, Naczelnik Wydziału Prewencji podkom. Rafał Biczysko oraz dzielnicowi. Podczas debaty policjanci wyjaśnili zasady działania aplikacji "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa" oraz "Moja Komenda", ich obsługę oraz możliwości wykorzystania. Został również omówiony temat nowej koncepcji pracy dzielnicowego „Dzielnicowy bliżej nas".

Wczoraj w „Kole Seniora” przy Parafii w Bobrownikach Śląskich w Tarnowskich Górach, odbyła się debata „Bezpieczeństwo lokalne w świetle nowych technologii”. Była to okazja do dyskusji oraz zgłaszania wszelkich wniosków dotyczących poprawy bezpieczeństwa w okolicach miejsca zamieszkania. W debacie wzięli udział dzielnicowi oraz Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach mł. insp. Tadeusz Stuchlik wraz z Naczelnikiem Wydziału Prewencji podkom. Rafałem Biczysko i specjalistą Zespołu Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii st. asp. Adamem Cichowskim. Tematem przewodnim spotkania było omówienie aktualnego stanu bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych zagrożeń. Na początku spotkania policjanci wyjaśnili zasady działania aplikacji " Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa" oraz "Moja Komenda", ich obsługę oraz możliwości wykorzystania. Został również omówiony temat nowej koncepcji pracy dzielnicowego „Dzielnicowy bliżej nas”. Następnie dzielnicowi omówili zdiagnozowane, w oparciu o Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, problemy w swoich rejonach służbowych i realizowane przez siebie plany priorytetowe. St. asp. Adam Cichowski, który na co dzień zajmuje się szeroko rozumianą profilaktyką społeczną, przypomniał realizowane programy profilaktyczne dedykowane dla osób dorosłych. Podczas debaty rozgorzała dyskusja. Uczestnicy spotkania zgłaszali problemy dotyczące m.in. nieprawidłowego parkowania czy też przekraczania prędkości. Pytali również o to, w jaki sposób zgłosić picie alkoholu w miejscach do tego zabronionych czy zakłócenie ciszy nocnej przez uciążliwych sąsiadów.

Takie spotkania z policjantami będą odbywały się cyklicznie. Ich celem jest zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Powrót na górę strony