Wiadomości

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 13.06.2024

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie wszystkich społeczności. Dlatego tak ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na jasne zidentyfikowanie i przedstawienie społeczeństwu skali oraz rodzaju zagrożeń, jak również wskazanie instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Narzędziem uwzględniającym oczekiwania społeczne powinny stać się mapy zagrożeń bezpieczeństwa.

Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym wspólnie z wieloma instytucjami i społeczeństwem. Powinny one służyć również optymalnemu wykorzystaniu służb i pomocy w podejmowaniu decyzji o tworzeniu komisariatów oraz posterunków Policji.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:

bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu,
3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach, będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw oraz wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

W przypadku pytań, wątpliwości związanych z obsługą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także uwag związanych funkcjonalnością mapy, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kmzb@policja.gov.pl.

Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.
Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.
Każde naniesione na mapę zagrożenie, wywoła odpowiednią reakcję Policji.

grafika z napisem krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

grafika z napisem krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa statystyka

Powrót na górę strony