Wiadomości

Podsumowanie działań „NURD”

Data publikacji 08.06.2022

Podczas wczorajszej akcji „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”, policjanci odnotowali 44 wykroczenia drogowe popełnione przez kierujących pojazdami oraz 2 popełnione przez pieszych. „NURD” to działania, w trakcie których policjanci skupiają szczególną uwagę na pieszych i rowerzystach oraz kierowcach popełniających wobec nich wykroczenia. Apelujemy o ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego zarówno przez kierowców, jak i pieszych.

Podczas wczorajszych działań policjanci ujawnili aż 44 wykroczeń, których dopuścili się kierujący pojazdami. Najczęściej kierujący przekraczali dozwoloną prędkość w rejonach przejść dla pieszych. Dwa wykroczenia dotyczyły pieszych, którzy niekorzystali z przejść dla pieszych w trakcie przechodzenia przez jezdnię.

Często, podczas prowadzonych przez policjantów działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa osób pieszych, stróże prawa ujawniają również wykroczenia popełniane przez niechronionych uczestników ruchu drogowego. Najczęściej jest to przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych, przechodzenie na czerwonym świetle oraz wtargnięcie bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd. Natomiast kierowcy samochodów najczęściej w rejonach przejść dla pieszych przekraczają dozwoloną prędkość oraz nieprawidłowo parkują swoje samochody, utrudniając widoczność innym kierowcom oraz pieszym. Takie działania zarówno jednej, jak i drugiej strony często kończą się tragicznie.

Pamiętajmy!

Od 1 czerwca 2021 obowiązują nowe przepisy wprowadzone za sprawą już drugiej w tym roku nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy wprowadziły między innymi to, że:

  • pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem (nie dotyczy tramwaju) już przy wchodzeniu na przejście dla pieszych,
  • zabrania się pieszemu korzystania z telefonu lub innych urządzeń elektronicznych w sposób, który może ograniczać możliwość obserwacji sytuacji na jezdni podczas wchodzenia i przechodzenia przez przejście dla pieszych lub jezdnię,
  • na drogach ekspresowych i autostradach kierujący jest zobowiązany do utrzymywania minimalnej odległości od poprzedzającego pojazdu obliczonej w metrach jako połowy wartości prędkości, z jaką się porusza (np. przy prędkości 120 km/h musi to być co najmniej 60 m),
  • w obszarze zabudowanym przez całą dobę obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, chyba że znaki drogowe stanowią inaczej.
Powrót na górę strony