Wiadomości

Złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą

Data publikacji 05.03.2021

Pod pamiątkową tablicą znajdującą się na murze Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, policjanci, przedstawicielami władz miasta, powiatu, służby więziennej, członków Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej i mieszkańców, złożyli kwiaty i zapalili znicze. Tym samym upamiętnili zamordowanych policjantów, mieszkańców ziemi tarnogórskiej.

Z uwagi na pandemię Covid-19, obchody rocznicy odbyły się z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Z tego samego powodu nie mogły niestety przybrać tak uroczystego charakteru, jak to miało miejsce w latach ubiegłych.

Spotkanie, jak co roku zorganizowane zostało przez Zarząd Stowarzyszenia Rodziny Katyńskie w Tarnowskich Górach. W obchodach udział wzięli również policjanci, których reprezentowali pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach młodszy inspektor Sławomir Bylicki oraz pełniący obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach komisarz Wojciech Nowak. W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele służby więziennej, władze miasta i powiatu, członkowie Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej i przedstawiciele mieszkańców miasta.

Przybyłe delegacje oddały hołd, złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod tablicą poświęconym pamięci funkcjonariuszy, którzy poświęcili swe życie służbie dla Ojczyzny.

Tablica pamięci wmurowana w ścianę frontową Komendy Powiatowej Policji w tarnowskich Górach upamiętnia zamordowanych policjantów województwa śląskiego pochodzących z ziemi tarnogórskiej. Do 1939 roku pełnili służbę na Posterunkach i Komisariatach Policji w Rybnej, Strzybnicy, Reptach Śląskich, Radzionkowie, Tarnowskich Górach, Miasteczku Śląskim i Bobrownikach Śląskich.

Mundurowi zostali bestialsko zamordowanych wiosną 1940 roku przez sowieckie NKWD w Twerze i pochowanych na cmentarzu w Miednoje. Pomysłodawcami wmurowania pamiątkowej tablicy była Rodzina Katyńska oraz Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policji.

  • Na zdjęciu widać komendantów: pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach młodszy inspektor Sławomir Bylicki oraz pełniący obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach komisarz Wojciech Nowak.
  • Na zdjęciu widać niosącego znicz pełniącego obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach młodszego inspektora Sławomira Bylickiego. W tle widać Burmistrza Miasta Arkadiusza Czecha.
  • Na zdjęciu widać przedstawicieli miasta oraz policjantów stojących pod pamiątkową tablicą
  • Na zdjęciu widać przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
  • Na zdjęciu widać przedstawiciela służby więziennej, który przed tablicą oddaje honor
  • Na zdjęciu widać Komendanta Bylickiego oraz jednego z policjantów stojących pod pamiątkową tablicą.