Wiadomości

Po wieloletniej służbie przeszli na zasłużoną emeryturę

Data publikacji 13.01.2021

Po blisko 30 latach służby w Policji, na zasłużoną emeryturę przeszli Naczelnik Wydziału Kryminalnego i jego Zastępca oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji. Na skromnej uroczystości pożegnalnej, Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach insp. Krzysztof Hajda oraz jego Pierwszy Zastępca mł. insp. Sławomir Bylicki, podziękowali naczelnikom za pełną zaangażowania, wzorową służbę.

Po blisko 30 latach służby w Policji, na zasłużoną emeryturę przeszedł Naczelnik Wydziału Kryminalnego komisarz Piotr Baran, jego zastępca aspirant sztabowy Mariusz Holi oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji aspirant sztabowy Zbisław Pawłowski.

Na skromnej uroczystości pożegnalnej, Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach insp. Krzysztof Hajda oraz jego Pierwszy Zastępca mł. insp. Sławomir Bylicki podziękowali naczelnikom za wspólną służbę oraz za osobiste zaangażowanie w realizację codziennych zadań. Za profesjonalizm, doświadczenie, zrozumienie i szacunek wobec każdego z podwładnych. Oprócz ciepłych słów policjanci otrzymali upominek oraz życzenia zdrowia i realizacji wszystkich planów i zamierzeń, na które do tej pory zabrakło im czasu.

Policjanci, swoich przełożonych będą wspominali bardzo dobrze. Naczelnicy do służby podchodzili z zaangażowaniem, przez co osiągali bardzo dobre efekty swojej pracy. Do ostatniego dnia służby z zapałem wykonywali swoje obowiązki oraz dzielili się doświadczeniem, wiedzą i cennymi wskazówkami z innymi policjantami. Zawsze wspierali swoich podwładnych i pomagali im rozwiązywać różne problemy. Nigdy nikomu nie odmówili pomocy...

Na zasłużoną emeryturę odeszli również nadkomisarz Jarosław Merta z Wydziału Kryminalnego oraz podkomisarz Piotr Blazytko z Wydziału Ruchu Drogowego.

Jeszcze raz dziękujemy Wam za wspólną służbę i życzymy, aby czas emerytury pozwolił na odkrycie nowych pasji i nieznanych dotąd uroków życia. Życzymy przede wszystkim zdrowia, a także tego, aby emerytura była dla Was początkiem nowego życia pełnego optymizmu, dystansu i zadowolenia.