Kierownictwo

Komisariat Policji w Zbrosławicach

Komendant Komisariatu Policji w Zbrosławicach

nadkomisarz Witold MUSIK

telefon: 47 85 347 13 

 

 

Powrót na górę strony