Kierownictwo

Komisariat Policji w Zbrosławicach

Komendant Komisariatu Policji w Zbrosławicach

aspirant sztabowy Lucjan Szmid

telefon: 47 85 347 13 

Powrót na górę strony