Plany priorytetowe pracy Dzielnicowych

Plan priorytetowy Dzielnicowego mł. asp. Adama Bugajskiego

Data publikacji 13.02.2017

W okresie od 1 sierpnia 2022 do 31 stycznia 2023 roku, zakładanym celem do osiągnięcia jest zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń uciążliwych związanych ze spożywaniem alkoholu, zaśmiecaniem, zakłóceniem ładu i porządku publicznego oraz wyeliminowanie zjawiska demoralizacji wśród młodzieży. Zagrożenie występuje w rejonie Szkoły Podstawowej nr 9 znajdującej się przy ulicy Korczaka w Tarnowskich Górach.

W związku z powyższym dzielnicowy mł. asp. Adam Bugajski będzie prowadził szereg działań:

 • konsekwentne represjonowanie sprawców zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych; 
 • stała kontrola zagrożonego rejonu przez służby patrolowe i służbę obchodową dzielnicowego; 
 • powiadomienie o istniejącym zagrożeniu Straży Miejskiej;
 • wspłópraca z dyrekcją szkoły;
 • współpraca z mieszkańcami, edukacja społeczeństwa przez cały okres działania planu.

Mając powyższe na uwadze, prosimy mieszkańców dzielnicy o współpracę z dzielnicowym w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi, prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.

DZIELNICOWY: mł. asp. Adam Bugajski

Telefon służbowy: 47 85 342 57, komórkowy: 723 652 500.

Rejon służbowy obejmuje ulice:

 • Sienkiewicza od nr 16 do 90 i 19 do 89,
 • Monte Cassino,
 • Okrzei,
 • Korczaka,
 • Wojska Polskiego,
 • Mickiewicza,
 • Kościuszki,
 • Jana Opolskiego,
 • Bończyka,
 • Bema,
 • Tatrzańska,
 • Świdra,
 • Klonowa,
 • Skłodowskiej,
 • Kasztanowa,
 • Krzywa,
 • Graniczna.
Powrót na górę strony