Plany priorytetowe pracy Dzielnicowych

Plan priorytetowy Dzielnicowego asp. szt. Roberta Frączek

Data publikacji 13.02.2017

W okresie od 1 sierpnia 2022 do 31 stycznia 2023 roku, zakładanym celem do osiągnięcia jest całkowite ograniczenie popełniania przestępstw i wykroczeń związanych z niszczeniem mienia szkolnego. Zagrożenie występuje w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Wyspiańskiego 1 w Tarnowskich Górach. Ujawnianie osób naruszających przepisy prawa, wyeliminowanie zagrożenia i zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa.

W związku z powyższym, aby osiągnąć zakładany cel, asp. szt. Robert Frączek będzie prowadził szereg działań:

 • konsekwentne represjonowanie sprawców zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń oraz zatrzymywanie sprawców przestępstw;
 • stała kontrola zagrożonego rejonu przez służby patrolowe i służbę obchodową dzielnicowego;
 • pisemne powiadomienie o problemie Straży Miejskiej;
 • spotkania profilaktyczne z uczniami szkoły w celu uświadomienia ich o odpowiedzialności karnej w związku z przestepstwami i wykroczeniami;
 • współpraca z dyrekcją szkoły

Mając powyższe na uwadze, prosimy mieszkańców dzielnicy o współpracę z dzielnicowym w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi, prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.

DZIELNICOWY: asp. szt. Robert Frączek

Telefon służbowy: 47 85 342 57, komórkowy: 798 032 013

Rejoin służbowy obejmuje ulice:

 • Bondkowskiego,
 • Bytomska od nr 2 do 14 i nr 1 do 19,
 • Dolna,
 • Gliwicka od nr 2 do 20 i nr 1 do 33,
 • Górnicza od nr 2 do 26 i nr 1 do 9,
 • Jurczyka,
 • Kaczyniec,
 • Karola Miarki,
 • Legionów,
 • Księdza Lewka,
 • Ligonia,
 • Lompy,
 • Mleczna,
 • Nałkowskiej,
 • Nowaka,
 • Opaleniec,
 • Osmańczyka,
 • PCK,
 • Plac Wolności,
 • Rondo Blachnickiego,
 • Żwirki i Wigury,
 • Piastowska,
 • Przesmyk,
 • Ratuszowa,
 • Rymera,
 • Staropocztowa,
 • Staropolska,
 • Szymały,
 • Św.Jacka,
 • Teofila Królika,
 • Wyspiańskiego od nr 1 do nr 15 i od nr 2 do nr 48
 • Zamkowa.
Powrót na górę strony