Ogłoszenia

Skargi na działalność Policji

Polski stan prawny daje prawo każdej osobie do składania skarg na działalność funkcjonariuszy policji lub pracowników zatrudnionych w jednostce policji. W tym dziale można zapoznać się z informacjami dotyczącymi procedury składania skarg, podmiotów, które zobowiązane są do jej przyjęcia oraz ich danych teleadresowych. Polecamy zapoznać się z przedmiotowymi informacjami przed złożeniem skargi.

"Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej..."           (art. 63 konstytucji RP).

Umozliwiając realizację prawa do składania skarg, wniosków lub petycji do Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach informujemy, że:

  • Komendant lub jego zastępca przyjmuje petentów osobiście:

w poniedziałki - w godzinach od 8.00 do 17.00

od wtorku do piątku - w godzinach urzędowania od 8.00 do 15.00.

  • Pisemnie można składać skargi na stanowisku kierowania komendy u dyżurnego lub jego zastępcy w każdym czasie.
  • Skargi przesyłane drogą elektroniczną można przesłać na adres: komendant@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl

Czas rozpatrywania skargi:

  • odpowiedź na prawidłowo złożoną skargę zostanie udzielona najpóźniej do miesiąca czasu,
  • w przypadku przekroczenia terminu strony skargi zostaną powiadomione o przyczynie i czasie załatwienia sprawy,
  • na niedotrzymanie terminu przysługuje zażalenie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Skargi anonimowe pozostana bez rozpatrzenia!

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji,
jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa

Przyjęcia interesantów:
poniedziałki w godz. 9.00 - 17.00
wtorki - piątki w godz. 9.00 - 15.00
telefon: (22) 55 17 760, (22) 55 17 811

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk
sekretariat (58) 764 73 02
fax (58) 764 73 03

Przyjęcia interesantów:
telefon (58) 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00 - 17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00 - 15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25, pokój 122
40-032 Katowice
telefon (32) 72 86 800
fax (32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godz. 9.00 - 15.00
wtorek w godz. 10.00 - 17.00


Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50-056 Wrocław
sekretariat (71) 34 69 115
fax (71) 343 43 25

Przyjęcia interesantów:
telefon (71) 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 9.00 - 15.00
środa w godz. 10.00 - 17.00
 

 

strona główna RPO: www.rpo.gov.pl

formularz elektroniczny: www.rpo.gov.pl/wniosek

Powrót na górę strony