Mapy zagrożeń - Bezpieczeństwo - Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

Bezpieczeństwo

Mapy zagrożeń

Jednym z priorytetów Komendanta Głównego Policji jak również resortu spraw wewnętrznych i administracji, jest utworzenie w całej Polsce krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. W ich utworzeniu znaczący wpływ ma opinia społeczeństwa oraz rola mediów w kreowaniu poczucia bezpieczeństwa.